Søg

Persondata- og cookiepolitik

Indsamling og håndtering af persondata

Når du afgiver en ordre på Sumisura, skal du oplyse dit navn, adresse, mail og telefonnummer samt afgive betalingsoplysninger. Vi skal bruge disse oplysninger for at kunne levere din ordre til dig. Sumisura modtager i den forbindelse ligeledes oplysninger om hvilken vare/hvilke varer, du  køber samt får oplysning om din IP-adresse. Alle oplysninger, som Sumisura registrerer for at kunne behandle din bestilling, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven. Af hensyn til vores bogføring skal vi gemme disse oplysninger i 5 år. 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer vi dit navn og din e-mail- adresse. Informationerne videregives ikke til andre.

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved at abonnere på vores nyhedsbrev eller bestille varer. Vi videregiver aldrig dine persondata (navn, adresse, etc.) til sociale netværk som Facebook, Twitter, etc. uden din eksplicitte tilladelse.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af Sumisura. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier.

Dataansvarlig

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Sumisura A/S
Høedvej 63
4174 Jystrup Midtsj.

CVR-nr: 29792259
info@sumisura.com

Databehandler

Sumisura benytter et begrænset antal udvalgte og betroede tredjemænd, som får adgang til dine personoplysninger med henblik på at levere dine varer.

Disse databehandlere har forpligtet sig til at håndhæve Sumisuras forretningsvilkår, ligesom virksomhederne har forpligtet sig til at behandle personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Sumisuras regler for persondata og sikkerhed. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på Sumisuras vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondatalovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, informerer vi herom på www.sumisura.com. 

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandling af dine oplysninger, skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer m.m.

Du kan se alle personoplysninger, som vi har registreret ved at gå ind på www.sumisura.com og logge ind med din mailadresse og kodeord på ”Min konto”. Her kan du endvidere se, hvilke varer du har købt.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Det gør du ved at downloade oplysningerne direkte på ”Min konto”.  Alternativt kan du rette skriftlig henvendelse til os på ovenstående oplysninger.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Du kan tilgå de oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din registrering af dig som kunde på www.sumisura.com - ”Min konto”. Her kan du foretage eventuelle ændringer af oplysninger, som du ikke mener er korrekte. Alternativt kan du rette skriftlig henvendelse til os på ovenstående mailadresse.

Retten til sletning

I det omfang opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke længere er nødvendig, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til anden lovgivning, vil disse blive slettet eller i visse tilfælde anonymiseret.

Nogle oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har registreret dig som kunde, har du selv mulighed for at slette ved at tilgå www.sumisura.com - ”Min konto”. Alternativt kan du rette skriftlig henvendelse til os på ovenstående mailadresse.

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. Ønsker du dette, kan du anmode om sletning via ”Min konto”. Dine data vil herefter ikke kunne blive genskabt og dit kundeforhold afsluttes. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi dog ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til kræve, at dine persondata udelukkende opbevares og ikke anvendes, fx hvis du mener, at oplysningerne om dig ikke er korrekte. I disse tilfælde vil dit kundenummer blive lukket, men ikke slettet. Dette gør du ved at kontakte Sumisura på ovenstående mailadresse.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine persondata udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Du kan tilgå alle personoplysninger, som vi har registreret om dig ved at gå ind på www.sumisura.com - ”Min konto”. Du kan downloade disse oplysningerne i format, der kan overføres til anden aktør.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du har således ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til, at du ikke ønsker dine oplysninger behandlet.  Det gør du ved at rette henvendelse til os på ovenstående mailadresse.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, vil Sumisura vil tage stilling til, om indsigelsen er berettiget, også selvom om vores behandling af oplysningerne i øvrigt er lovlig.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlinger foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 

Retten til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Klagen sendes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Søg på Sumisura